PRODUKTY

Obalový priemysel

Pre jednotlivé odvetvia firma Ligum ponúka širokú paletu zmesí pre rôzne typy valcov uvedené v nasledujúcom prehľade:

Špecifikácie a technické údaje

Papierové obaly:

Druhy valcov:

 • lakovacie
 • laminovacie
 • nanášacie
 • tlačové


Plechové obaly a obaly z Al-fólie:

Druhy valcov:

 • lakovacie
 • kašírovacie
 • potlačové

Obaly – PE, PVC, PP... -fólie:

Druhy valcov:

 • korona (silikon)
 • kašírovacie
 • potlačové
 • raziace
 • rozširovacie
 • matovacie
 • ťažné
 • transportné
 • vodiace
 • vytlačovacie

Tvrdosť:

 • 25 - 80°Sh A


Odolnosť:

 • vysoká odolnosť voči aromatickým uhľovodíkom, esterom a ketónom
 • vysoká odolnosť voči oteru
 • vysoká odolnosť voči zmäkčovadlám