PRODUKTY

Papierový priemysel

V papierenskom priemysle sú kladené predovšetkým veľké nároky na lisovacie časti papierenských strojov. Pre tento účel firma LIGUM ponúka špeciálne zmesi, ktoré používajú aj výrobci papierenských strojov v Európe.

Specifikace a technické údaje

 Druhy valcov:

 • hnacie
 • glejovacie
 • lisovacie
 • nanášacie
 • prsné
 • registračné
 • tambory
 • ťažné
 • transportné
 • vodiace - plstence
 • vodiace - sitá

Tvrdosť:

 • 40 - 100°Sh A


Odolnosť:

 • voči mechanickému namáhaniu
 • voči tlaku
 • voči chemickým látkam používaným v papierenskom priemysle

Použité pryžové zmesi:

 • Nitril-butadienový kaučuk
 • Ethylen-propylen-dienový kaučuk
 • Micro rock


Doplnkové služby:

 • Splining
 • Pogumovanie koncov a čapov
 • Dynamické vyváženie
 • Korunovanie povrchu