PRODUKTY

Potravinársky priemysel

V potravinárskom priemysle sa kladie dôraz na použitie vhodných materiálov používaných pri spracovaní potravín, hlavne tie časti, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, musia splňovať prísne legislatívne a priemyslové požiadavky.

Specifikace a technické údaje

Druhy valcov:
 • transportné
 • prítlačné
 • vodiace
 • vzhľadom na účel a použitie

Povrch:

 • hladký, alebo v rôznych drsnostiach
 • drážkovaný
 • rilovaný
 • profilovaný podľa požiadavku zákazníkov

Tvrdosť:

 • 25 - 90° ShA

Použité pryžové zmesi:

 • EPDM
 • NBR
 • XNBR
 • SBR
 • VMQ (Silikón)
 • Polyurethane

Štandardy potravinárskych elastomerov:

 • Zlúčeniny používané na trhu s potravinami podľa EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) Európska únia (Európa) pre trh EÚ a certifikát FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv) pre trh USA